Projekt / Medarbetare/ Kontakt/ Hur vi arbetar

Villa i Bromma Äppelviken 1920 tal under produktion

En pågående omfattande renovering som växt fram genom åren: tillbyggnad, takkupor enligt ursprunglig stil med utsmyckning, fasadrenovering, nu linoljemålat och takomläggning med bibehålla originalpannor, varsam fönsterrenovering med linolja, källare nedspräckt i berg för full bokomfort, stenläggning i trädgård och garage med öländsk kalksten, förstukvist i kärnfuru, badrum i hela carrarablock och pärlspont mm mm

tillbyggnad
tillbyggnad
tillbyggnad
tillbyggnad
Tillbyggnad
tillbyggnad
tillbyggnad
tillbyggnad
tillbyggnad
tillbyggnad
tillbyggnad
tillbyggnad
tillbyggnad
tillbyggnad
tillbyggnad
tillbyggnad
tillbyggnad
tillbyggnad
tillbyggnad
tillbyggnad