Projekt / Medarbetare/ Kontakt/ Hur vi arbetar

Villa i Bromma Äppelviken 1920 tal

Tillbyggnader, altaner, renovering och återskapande av originaldetaljer.

Unge 13 - kopia
Unge 14 - kopia (2)
Unge 15 - kopia (2)
Unge 17 - kopia (2)
Unge 16 - kopia (2)
Unge 18 - kopia (2)
Unge 19 - kopia
Unge 19 - kopia (3)