Projekt / Medarbetare/ Kontakt/ Hur vi arbetar

Tillbyggnad i Bromma exteriört

Tillbyggnaden byggde vi nedsänkt närmare marken jämfört med resten av huset. Det ger en helt annan känsla invändigt, att man kliver direkt ut i nivå med tomten genom den generösa glasade pardörren. Även att fönstrens underkant sänktes en spröjsrad till, och att vi tog bort ursprunglig yttervägg mot tillbyggd del, gör att rummen flödar av ljus och siktlinjen blir rakt in i trädgården. I trädgården, ny stenläggning, stentrappa, plank, och gräsmatta.

Tillbyggnad i Bromma
Tillbyggnad i Bromma
Tillbyggnad i Bromma
Tillbyggnad i Bromma
Tillbyggnad i Bromma
Tillbyggnad i Bromma
Tillbyggnad i Bromma
Tillbyggnad i Bromma
Tillbyggnad i Bromma
Tillbyggnad i Bromma