Projekt / Medarbetare/ Kontakt/ Hur vi arbetar

Arkitektritat på Gladö Kvarn

Nyproduktion. Huskroppen har mångsidig form och ändrar uttryck och uppfattas olika beroende på betraktarens perspektiv. Fasad i värmebehandlat trä. Miljövänliga sedumtak. Stora glaspartier mot vattnet med skjutdörrar. Poolområde och altaner trappor mm också i värmebehandlat trä. Ritat av arkitekt Anders Holmberg.

Gladö
Gladö
Gladö
Gladö
Gladö
Gladö
Gladö
Gladö
Gladö
Gladö
Gladö
Gladö
Gladö
Gladö
Gladö
Gladö
Gladö
Gladö