Referenser

Vi har ett mycket brett register med goda referenser. Kontaktuppgifter lämnas på förfrågan.

Kontakt

Unges Byggservice AB
Utmarksvägen 7
167 54 Bromma


Marko Unge
E: marko.unge@ungesbyggservice.se
P: +46 707 66 27 78


Ksenia Unge
P: +46 707 34 88 58